Veri sahipleri, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamındaki taleplerini bu başvuru formunu doldurarak, başvuru formunda belirtilen usuller çerçevesinde iletebilirler.
İndir
Kişisel verilerinizin işlenme amacı, dayanağı ve ilgili haklarınızı bildiren Aydınlatma Metni
İndir
Kişisel verileri işleme, saklama ve imha politikası
İndir
PayU Global Privacy Statement
İndir