Avrupalı şirketlerin yüzde 16'sı internetten satıyor

Avrupalı şirketlerin yüzde 16’sı çevrimiçi olarak ürün ya da hizmet satıyor. Eurostat tarafından paylaşılan verilere göre, en az 10 çalışana sahip Avrupalı şirketlerin altıda biri, geçtiğimiz yıl web siteler ya da uygulamalar aracılığıyla satış yaptılar.

Söz konusu şirketler arasından AB ülkelerine de satış yapanların oranı yüzde 50’nin altındayken, AB dışındaki ülkelere gönderim yapanların oranı üçte birin üzerinde ölçüldü.

Araştırmaya göre, Avrupalı şirketler 2010-2016 yılları arasında e-ticareti yoğun olarak benimsedi ve internetten satış yapan şirketlerin oranı bu zaman aralığında yüzde 12’den yüzde 16’ya yükseldi. Sonraki dönemde ise bu oranda önemli bir değişiklik olmadı.

Çevrimiçi satış yapan Avrupalı şirketlerin yüzde 97’si kendi ülkeleri içerisinde, yüzde 44’ü Avrupa Birliği ülkelerine, yüzde 28’i ise AB dışındaki ülkelere de satış yaptıklarını belirtti.

Avrupa Birliği, tüm kıtayı tek bir dijital pazara dönüştürmek ve ülkeler arası e-ticareti fiziksel bir mağazadan satın almak kadar kolay hale getirmek için düzenlemeler geliştiriyor. Ancak araştırmaya göre bu çabalar henüz büyük kolaylıklar yaratabilmiş değil.

Araştırmaya katılan şirketlerin yüzde 38’i gibi büyük bir bölümü, kendi ülkeleri dışında AB ülkelerine satış yapmanın zor bir süreç olduğunu belirtiyor. Çevrimiçi satış yapan her beş şirketten ikisi, diğer ülkelere yapılan satışlarda çeşitli problemlerle karşılaşıyor.

Diğer ülkelere satış yapılırken yaşanan sorunların başında teslimat ve dilsel engeller geliyor. Öte yandan ürün etiketleme ve yerel düzenlemeler de şirketlerin karşılaştıkları zorluklar arasında gösteriliyor.

Sonuç olarak, AB ülkelerinde çevrimiçi satış yapan şirketlerin oranı ortalama yüzde 16 olarak ölçülüyor. En çok e-ticaret yapan şirket oranı yüzde 26 ile İrlanda’dayken, İsveç (yüzde 25) ve Danimarka (yüzde 24) onu yakından takip ediyor. Romanya’da bu oran yüzde 7 iken, Bulgaristan ve Polonya’nın her ikisinde şirketlerin yüzde 9’u çevrimiçi satışlar gerçekleştiriyor.