2020’de şirketlerin neredeyse tümü veri odaklı çalışacak

Dünyanın dört bir yanından şirketler, veri odaklı iş yapma şekillerini hızla benimsiyor. 2020’de veri analizleri ışığında çalışan şirketlerin oranı yüzde 90’a ulaşacak.

Forrester tarafından Atos için gerçekleştirilen güncel bir araştırma, günümüzde şirketlerin yüzde 40’ının satış, ürün geliştirme ve pazarlama gibi ana aktivitelerinde veri analizinden faydalandıklarını ortaya çıkardı.

Veri odaklı iş yapma akımının önümüzdeki üç yılda katlanarak artacağı öngörülüyor. Forrester’a göre, 2020 yılında şirketlerin yüzde 90’ı veri odaklı iş yapma şekillerini benimseyecek.

İş yapma şekillerini analiz ettiler

Üç kıtadan 583 şirket ve 11 sektörden BT yöneticilerinin katılımıyla gerçekleştirilen araştırma için iş yapma şekillerinin küresel bir örneği analiz edildi. Şirketlerin yüzde 23’ü önümüzdeki 1 yıl içinde veri analizi uygulamalarını başlatmayı planladıklarını belirtirken, katılımcıların üçte biri bu süreçte kimi zorluklarla karşılaştıklarını ekledi.

Katılımcıların yüzde 44’ü yapılandırılmamış veri türlerinin çeşitliliğini veri analizinde karşılaştıkları en büyük zorluk olarak görüyor. Araştırmadaki yüzde 35’lik bir kitle ise geleneksel veri pratiklerinden ve BT ile iş arasındaki uyuşmazlıklarından rahatsızlık duyuyor.

Araştırma 11 sektörden şirketlerin önceliklerini ve hedeflerini analiz etti ve her endüstrinin veri analizine kendi pazarlarına özgü öncelikleri doğrultusunda yaklaştığını ortaya koydu. Örneğin, enerji sektöründe veri analizi akıllı dağıtım ağları geliştirmenin ön koşulu olarak görülüyor.

Birbiriyle uyumlu bir teknik altyapı, doğru veri kullanımı için kritik

Şirketler veri analizinden daha çok faydalanmak istiyor ve bunu mümkün kılmak için hamleler yapmayı planlıyor. Katılımcıların yüzde 71’i önümüzdeki 1 yıllık süreçte BT ile iş unsurları arasındaki uyumu artırmayı öncelikleri arasında tanımlıyor.Yüzde 66’sı ise işlerine daha uyumlu hale gelmesi için BT yaklaşımlarını yeniden düzenlemeyi tercih edeceklerini belirtiyor.

Atos Başkan Yardımcısı Ursula Morgenstern, “Bir organizasyonun veri analizinden sağlayacağı fayda kültür ve teknoloji tarafından belirlenir.” diyor.Forrester ise organizasyonların tüm veri analizi girişimlerindenet ve niceliksel iş hedefleri belirlemeleri gerektiğinin altını çiziyor.

Kuzey Amerika, Avrupa ve Asya Pasifik’ten şirketlerin katıldığı araştırmada incelenen sektörler enerji, kamu hizmetleri, finansal servisler ve sigortacılık, telekomünikasyon, perakende, devlet ve endüstri oldu. Endüstriyel sektörler arasında yüksek teknoloji ve mühendislik, otomotiv, son kullanıcı ürünleri imalatı, ilaç ve kimya yer aldı.